تبلیغات
::فتو آرت - Photo Art - Professional Tutorials, Downloads and Images - دارم از زلــف سیاهــش گــله چندان کــه مپرس::
دارم از زلــف سیاهــش گــله چندان کــه مپرس
دارم از زلــف سیاهــش گــله چندان کــه مپرس
که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس
کـــــس بامــید وفــا تـــرک دل و دیــن مـــکـــناد
کــه چنانم مــن از این کــرده پشیمان که مپرس
لینک این مطلب نوشته شده به قلم محمدحسن آزادگان در پنجشنبه 8 آذر 1386 | موضوع: قلم آزاد... , نظرات ()