تبلیغات
::فتو آرت - Photo Art - Professional Tutorials, Downloads and Images - چرند نگو::
چرند نگو
سر کلاس نشسته بودم و در عالم هپروت به حرکات لب و دهان معلم نگاه میکردم، بدون اینکه چیزی بشنوم. بعد همینطور که در عوالم بالا سیر میکردم و تو فکر همه چی بودم (از ... و ... گرفته تا وضعیت دانشگاه و تحصیل و درآمد و آخر عاقبت مدرک و ...) یهو فکرم چرخید و چرخید تا رسید به کلاس خودمون. گفتم به جای اینهمه چرت و پرت بشین یه کم به درس معلم توجه کن...
در همین قسمت از تفکر بودم که استاد حرفش تموم شد و مثل همیشه گفت اگه کسی سوالی داره بپرسه. منم با خودم گفتم بهتره یه سوال درسی دهن پر کن بپرسم که فکر نکنه ما که همش در عالم هپروتیم هیچی حالیمون نیست. گفتم استاد ببخشید... بعد یه سوال پرسیدم. غافل از اینکه درس اصلا راجع به یه چیز دیگه بود و سوال من خیلی بی ربط بود.
استاد: چی؟ منظورتو متوجه نشدم.
- علیرضا (همکلاسی نزدیک من): خودشم نفهمید چی گفت.
- همه کلاس (با صدای بلند): هه هه هه...
- من: ...

پانویس:
1. وقتی مثل علف هرز رشد کنی بی محتوا میشی.
2. I'm going to write some sentences in English because a large number of visitors of my blog are foreign.
I'm not a graphic designer, photographer, writer or something. After a while that I have been writing here and talking about myself, I realized that I'm nothing… this is the whole fact!
3. If it's true that everyone has a star in the sky, my star supposed to be far, dark and meaningless. Maybe I haven’t had any star at all. (S.Hedayat)
4. Please response me if you read this text. If I find out that my blog has foreign readers I would write in English more.


لینک این مطلب نوشته شده به قلم محمدحسن آزادگان در پنجشنبه 8 شهریور 1386 | موضوع: قلم آزاد... , نظرات ()